درباره ما

تاریخچه مختصری از هدایت فیلم


موسسه فرهنگی هنری هدایت درسال 1365 طبق مندرجات موجود در آگهی تاسیس افتتاح و ازهمان سال در زمینه تولید و توزیع فیلم های سینمائی با مجوز رسمی صادره از سوی اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی فعالیت می نماید وطی سالهای فعالیت بامدیریت آقایان مرتضی شایسته ومصطفی شایسته همواره موفق به اخذ درجه ممتاز بعنوان بالاترین رتبه موجود در زمینه نحوه اداره و کیفیت دفاتر سینمائی از سوی اداره مذکور شده است که خود نشان دهنده کارآیی بالا وارزنده این موسسه می باشد .


© تمام حقوق برای هدایت فیلم محفوظ است