اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

اکران آتیش بازی از چهارشنبه ۳۰/۲

غلامرضا فرجی سخنگوی شواری صنفی نمایش در گفت و گو با خبرنگار سینمایی فارس درباره جلسه امروز (۲۸ اردیبهشت) گفت: قرارداد نمایش فیلم سینمایی« رستاخیز» در گروه آزادی برای  برنامه عید فطر ثبت شد.