فیلم ها

IMG_1018

نام فیلم : میرزا کوچک خان

کارگردان : امیر قویدل

سال تولید :۱۳۶۳

هدایت-فیلم-

نام فیلم :سردار جنگل

کارگردان : امیر قویدل

سال تولید :۱۳۶۴

IMG_1013

نام فیلم : سامان

کارگردان : احمد آذر نیک

سال تولید :۱۳۶۴

IMG_1011

نام فیلم : سراب

کارگردان : حمید تمجیدی

سال تولید :۱۳۶۴

هدایت-فیلم-

نام فیلم : جنگلبان

کارگردان : منوچهرحقانی پرست

سال تولید :۱۳۶۵

فیلم سینمای اتاق یک

نام فیلم : اتاق یک

کارگردان : رحیم رحیمی پور

سال تولید : ۱۳۶۵

IMG_0988

نام فیلم : خانه ای مثل شهر

کارگردان : حجت اله سیفی

سال تولید :۱۳۶۵

IMG_0983

نام فیلم :کانی مانگا

کارگردان : سیف الله داد

سال تولید :۱۳۶۵

IMG_0982

نام فیلم : بهار در پاییز

کارگردان : مهدی فخیم زاده

سال تولید: ۱۳۶۶

IMG_0978

نام فیلم :گزارش یک قتل

کارگردان : محمد علی نجفی

سال تولید :۱۳۶۶

IMG_1032

نام فیلم : روز با شکوه

کارگردان : کیانوش عیاری

سال تولید :۱۳۶۷

هدایت-فیلم-

نام فیلم : طپش

کارگردان : مهدی فخیم زاده

سال تولید : ۱۳۶۷

فیلم سینمایی مادر

نام فیلم : مادر

کارگردان : علی حاتمی

سال تولید :۱۳۶۸

IMG_0976

نام فیلم : پول خارجی

کارگردان : رخشان بنی اعتماد

سال تولید: ۱۳۶۸

هدایت-فیلم-

نام فیلم : ردپای گرگ

کارگردان : مسعود کیمیایی

سال تولید :۱۳۷۰

IMG_0974

نام فیلم :طعمه

کارگردان : فرامرز صدیقی

سال تولید :۱۳۷۰

IMG_0971

نام فیلم : افعی

کارگردان :محمدرضا اعلامی

سال تولید :۱۳۷۱

IMG_1010

نام فیلم : سراب

کارگردان : فتحعلی اویسی

سال تولید :۱۳۷۱

هدایت-فیلم-

نام فیلم : می خواهم زنده بمانم

کارگردان : ایرج قادری

سال تولید :۱۳۷۲

IMG_0970

نام فیلم : تجارت

کارگردان :مسعود کیمیایی

سال تولید : ۱۳۷۳

IMG_0969

نام فیلم : رویای نیمه شب تابستان

کارگردان : داریوش مؤدبیان

سال تولید :۱۳۷۳

IMG_0968

نام فیلم :نابخشوده

کارگردان : ایرج قادری

سال تولید :۱۳۷۵

Abro_Aftab_movie

نام فیلم : ابر و آفتاب

کارگردان : محمود کلاری

سال تولید :۱۳۷۶

IMG_0967

نام فیلم : جهان پهلوان تختی

کارگردان : بهروز افخمی

سال تولید :۱۳۷۶

IMG_0966

نام فیلم : طوطیا

کارگردان : ایرج قادری

سال تولید :۱۳۷۷

IMG_0965

نام فیلم : سیاوش

کارگردان : سامان مقدم

سال تولید : ۱۳۷۷

IMG_0964

نام فیلم :سهراب

کارگردان :سعید سهیلی

سال تولید :۱۳۷۸

IMG_0963

نام فیلم :بوی کافور عطریاس

کارگردان : بهمن فرمان آرا

سال تولید :۱۳۷۸

IMG_0961

نام فیلم : پارتی

کارگردان :سامان مقدم

سال تولید :۱۳۷۸

IMG_0959

نام فیلم : آبی

کارگردان : حمید لبخنده

سال تولید :۱۳۷۹

IMG_0958

نام فیلم : ساقی

کارگردان : محمدرضا اعلامی

سال تولید :۱۳۷۹

هدایت-فیلم-

نام فیلم : سام و نرگس

کارگردان : ایرج قادری

سال تولید : ۱۳۷۹

IMG_0956

نام فیلم :چشمان سیاه

کارگردان :ایرج قادری

سال تولید :۱۳۸۱

IMG_0955

نام فیلم :بوتیک

کارگردان : حمید نعمت اله

سال تولید :۱۳۸۱

هدایت-فیلم-

نام فیلم : برباد رفته

کارگردان :صدرا عبدالهی

سال تولید :۱۳۸۱

IMG_0954

نام فیلم : مکس

کارگردان : سامان مقدم

سال تولید :۱۳۸۲

IMG_0953

نام فیلم : هم نفس

کارگردان : مهدی فخیم زاده

سال تولید :۱۳۸۲

IMG_0952

نام فیلم : سربازهای جمعه

کارگردان : مسعود کیمیایی

سال تولید : ۱۳۸۲

IMG_0951

نام فیلم :کافه ستاره

کارگردان :سامان مقدم

سال تولید :۱۳۸۳

هدایت-فیلم-

نام فیلم :سرگیجه

کارگردان :محمد زرین دست

سال تولید :۱۳۸۴

IMG_0950

نام فیلم :درشهرخبری نیست  . هست

کارگردان :رضا خطیبی

سال تولید :۱۳۸۴

IMG_0875

نام فیلم : محاکمه

کارگردان : ایرج قادری

سال تولید :۱۳۸۵

IMG_0874

نام فیلم :صدسال به این سالها

کارگردان :سامان مقدم

سال تولید :۱۳۸۶

IMG_0873

نام فیلم : کنعان

کارگردان : مانی حقیقی

سال تولید : ۱۳۸۶

IMG_0870

نام فیلم :امشب شب مهتابه

کارگردان :محمد هادی کریمی

سال تولید :۱۳۸۷

IMG_0868

نام فیلم :بی پولی

کارگردان : حمید نعمت الله

سال تولید :۱۳۸۷

IMG_0866

نام فیلم :قصه پریا

کارگردان :فریدون جیرانی

سال تولید :۱۳۸۸

IMG_0865

نام فیلم : شیش و بش

کارگردان : بهمن گودرزی

سال تولید :۱۳۸۹

mam-hams

نام فیلم :من همسرش هستم

کارگردان :مصطفی شایسته

سال تولید :۱۳۹۰

p1

نام فیلم : آتیش بازی

کارگردان : بهمن گودرزی

سال تولید : ۱۳۹۲

© تمام حقوق برای هدایت فیلم محفوظ است